husky

O nás

MVDr. Eva Zelenayová - v rokoch 1982-1987 absolvovala štúdium na UVL v Košiciach, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo, po ukončení štúdia ročná prax pri hospodárskych zvieratách na JRD Belá-Dulice, zameraná na reprodukciu hovädzieho dobytka a oviec, ošípaných a hygienu prvovýroby mlieka.  Tri roky bola zamestnaná na Lekárskej fakulte v Martine ako asistentka na fyziológii, kde pracovala vo výskume a viedla praktické cvičenia pre študentov. Od roku 1992 pracuje ako samostatný veterinárny lekár  spolu s manželom v súkromnej  veterinárnej ambulancii v Martine, od roku 2000 v Žabokrekoch. Prax im poskytol uznávaný martinský veterinárny lekár ,chirurg MVDr. Jozef  Laktiš, ktorý s nimi spolupracoval v  ambulancii pre malé a drobné zvieratá v centre Martina.

MVDr. Peter Zelenay, CSc. - UVL v Košiciach ukončil v roku 1985, v ambulancii pracuje spolu s manželkou  od roku 1992.

Naša ambulancia je situovaná v regióne TURIEC, v centre prímestskej obce ŽABOKREKY, priamo oproti Obecnému úradu, cca 3 km od mesta MARTIN.

Snažíme sa poskytovať veterinárnu starostlivosť najvyššej možnej kvality v rámci možností odvíjajúcich sa od vybavenosti našej ambulancie. Štúdiom odbornej literatúry a účasťou na seminároch neustále zvyšujeme svoju vzdelanostnú úroveň, aby sme získavali prehľad o najnovších poznatkoch vo veterinárnej medicíne. Teší nás spokojnosť klienta a sme radi, keď naši klienti a ich štvornohí kamaráti sú aj naši priatelia.


Labakan
                    Chovateľská stanica plemena Austrálsky ovčiak.